Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy  
Daňové centrum s.r.o., účetnictví, daně, poradenství, mzdy
A - Účetnictví
Položka Popis položky Jednotka Cena v Kč
A-1 účetní položka v peněžním deníku položka 22,-
A-2 minimální sazba pro neplátce měsíc 3 000,-
A-3 minimální sazba pro plátce měsíc 5 000,-
A-4 rekonstrukce účetnictví položka 30,-
A-5 zastupování klienta při kontrole FÚ   zdarma
A-6 podání DaP   zdarma
  po třech měsících možno sjednat paušální měsíční odměnu
B - Samostatné zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví
Položka Popis položky Jednotka Cena v Kč
B-1 přiznání k silniční dani ks 150,-
B-2 přiznání k dani z přidané hodnoty ks 500,-
B-3 přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh ks 10 000,-
B-4 přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B ks 5 000,-
B-5 přehled o příjmech a výdajích pro sociální zabezpečení ks 1 000,-
B-6 přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní zabezpečení ks 1 000,-
C - Mzdová evidence
Položka Popis položky Jednotka Cena v Kč
C-1 bez ohledu na druh pracovního poměru zaměstnanec 200,-
C-2 zastupování na kontrolách   zdarma
C-3 přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) zaměstnanec 150,-
C-4 odhlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) zaměstnanec 150,-
D - Služby auditora, poradenství, výkazy
Položka Popis položky Jednotka Cena v Kč
D-1 audit společnosti   dohodou
D-2 zvyhotovení podkladů k žádosti o úvěr apod. ks 1 000,-
D-3 hlášení plátce daně podle §38e odst. 6 zák.586/92 Sb. ks 50,-
D-4 vypracování měsíčního výkazu ČSÚ ks 200,-
D-5 vypracování čtvrtletního výkazu ČSÚ ks 500,-
D-6 vypracování ročního výkazu ČSÚ ks 1 000,-
D-7 účetní a daňové poradenství pro stálé klienty   zdarma